fbpx

TOKYO ลาเวนเดอร์ ยืน1

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ GSNRT59
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • สวนสาธารณะริม OISHI PARK
  • อิออนมอลล์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดนาริตะ – MITSUI OUTLET PARK MAKUHARI ASIA KAWAGUCHIKO HOTEL
3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนสาธารณะริม OISHI PARK - อิออนมอลล์ ASIA NARITA HOTEL NARITA
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ASIA NARITA HOTEL NARITA
5 นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 08 มิถุนายน 2567 28,999 7,500 จอง
จอง
05 – 09 มิถุนายน 2567 28,999 7,500 จอง
จอง
07 – 11 มิถุนายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
12 – 16 มิถุนายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
12 – 16 กรกฎาคม 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2567 31,999 7,500 จอง
จอง
23 – 27 กรกฎาคม 2567 29,999 7,500 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2567 31,999 7,500 จอง
จองสอบถาม