fbpx

TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์ QQGO2KIX-XJ003
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • คามิโคจิ สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาแอลป์
  • สวนโออิชิปาร์ค วิวยอดฮิตภูเขาไฟฟูจิพร้อมดอกลาเวนเดอร์ 
  • หมู่บ้านมรกดโลกชิราคาวาโกะ – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ 
  • เมืองทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ 
  • ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ 
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ช้อปปิ้งซินจูกุ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 
  • เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีฟรีเดย์ – พักออนเซ็น 2 คืน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ612 : 00.55-08.40)
2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เมืองนาโงย่า NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า [♨]
4 เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ - กิจกรรมชงชา - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า [♨]
5 สวนโออิชิปาร์ค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งซินจูกุ NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 อิสระตามอัธยาศัย - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ603 : 14.25-19.10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17-22 กรกฎาคม 2567 (วันหยุดเข้าพรรษา) 39,900 10,900 จอง
จองสอบถาม