fbpx

TAKAYAMA KAMIKOCHI HITACHI

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ QQGO2NGO-TG010
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  พักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปปิ้งในโตเกียว 2 คืน  พักออนเซ็น 2 คืน
  • ชมความงามของคามิโตจิ สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาแอลป์
  • รวมบัตรธีมพาร์กมูมินพร้อมตั๋วรถไฟ (ไป-กลับ)
  • ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
  • ไร่วาซาบิไดโอะ – ปราสาทมัสซึโมโต้
  • ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
  • ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – วัดอาซากุซะ 
  • อิบารากิ – ชมทุ่งต้นโคเชีย สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค 
  • ตลาดปลานากามินาโตะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - นาโกย่า(สนามบินซูบุเซ็นแทร์) (TG644 : 00.05-07.30)
2 นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า –ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ TAKAYAMA ONSEN หรือเทียบเท่า
3 เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ – ปราสาทมัสซึโมโต้ (ด้านนอก) – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – ขาปูยักษ์ SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – กิจกรรมชงชา – โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล –ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ (รวมค่าเข้า และค่าเดินทางโดยรถไฟไป - กลับ) หรือ อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุซะ – อิบารากิ – สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค – ชมทุ่งต้นโคเชีย – ทุ่งดอกคอสมอส – ตลาดปลานากามินาโตะ – ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ
7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG661 : 00.20-04.50)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-12 ตุลาคม 2566 56,900 12,900 จอง
จอง
10-16 ตุลาคม 2566 58,900 12,900 จอง
จอง
12-18 ตุลาคม 2566 58,900 12,900 จอง
จอง
19-25 ตุลาคม 2566 58,900 12,900 จอง
จอง
24-30 ตุลาคม 2566 57,900 12,900 จอง
จอง
27 ต.ค.-02 พ.ย. 66 57,900 12,900 จอง
จองสอบถาม