fbpx

TAIWAN TAINAN KAOHSIUNG เที่ยวครบ 3 ภาค 6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ FMVZTPE12
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทแดงเมืองเก่าชาวฮอลแลนด์
  • วัดฝอกวงซัน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดหลงซาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (22.00)
2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน VZ 3828 (00.45-05.25) – เมืองไถหนาน – ปราสาทแดงเมืองเก่าชาวฮอลแลนด์ - ป้อมเมืองอันผิง - ถนนเก่าเมืองอันผิง - เมืองเกาสง – ห้างดรีมมอลล์ CITY SUITES KAOHSIUNG (Zhen ai) หรือเทียบเท่า
3 สถานีMRT FORMOSA BOULEVARD STATION – วัดฝอกวงซัน – พิพิธภัณฑ์ลูกชิ้นหงหยู ฮวาจือหว่าน - อี้จงไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต CENTURY HOTEL YAOYUAN หรือเทียบเท่า
5 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง CENTURY HOTEL YAOYUAN หรือเทียบเท่า
6 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ VZ 3829 (16.45-19.40)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 07 กุมภาพันธ์ 67 16,999 จอง
จอง
16 - 21 กุมภาพันธ์ 67 17,999 จอง
จอง
23 - 28 กุมภาพันธ์ 67 18,999 จอง
จอง
01 - 06 มีนาคม 67 18,999 จอง
จอง
08 - 13 มีนาคม 67 18,999 จอง
จอง
15 - 20 มีนาคม 67 18,999 จอง
จอง
22 - 27 มีนาคม 67 18,999 จอง
จอง
29 ก.พ. - 03 เม.ษ. 67 18,999 จอง
จอง
05 – 10 เมษายน 67 20,999 จอง
จอง
12 – 17 เมษายน 67 28,999 จอง
จอง
19 – 24 เมษายน 67 19,999 จอง
จอง
26 เม.ษ. – 01 พ.ค. 67 19,999 จอง
จอง
30 เม.ษ. – 05 พ.ค. 67 20,999 จอง
จอง
10 – 15 พ.ค. 67 20,999 จอง
จอง
17 – 22 พ.ค. 67 20,999 จอง
จอง
24 – 29 พ.ค. 67 18,999 จอง
จองสอบถาม