fbpx

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนานโถว 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ FMVZTPE10
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ)
  • อุทยานไท่ผิงซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ)
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (22.30)
2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน VZ 3828 (00.45-05.25) –เมืองอี๋หลาน – อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
3 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เมืองไถจง – เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต CHARMING CITY HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า
4 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
5 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ VZ 3829 (16.45-19.40)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 23 ม.ค. 2567 14,999 จอง
จอง
26 – 30 ม.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 (BUS 1) 15,999 จอง
จอง
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2567 (BUS 2) 15,999 จอง
จอง
02 – 06 ก.พ. 2567 16,999 จอง
จอง
07 - 11 ก.พ. 2567 15,999 จอง
จอง
13 – 19 ก.พ. 2567 15,999 จอง
จอง
14 – 18 ก.พ. 2567 (BUS 1) 16,999 จอง
จอง
14 – 18 ก.พ. 2567 (BUS 2) 16,999 จอง
จอง
16 – 20 ก.พ. 2567 16,999 จอง
จอง
18 – 22 ก.พ. 2567 15,999 จอง
จอง
23 – 27 ก.พ. 2567 (BUS 1) 16,999 จอง
จอง
23 – 27 ก.พ. 2567 (BUS 2) 16,999 จอง
จอง
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2567 16,999 จอง
จอง
01 – 05 มี.ค. 2567 (BUS 1) 17,999 จอง
จอง
01 – 05 มี.ค. 2567 (BUS 2) 17,999 จอง
จอง
06 – 10 มี.ค. 2567 (BUS 1) 17,999 จอง
จองสอบถาม