fbpx

TAIWAN อาลีซาน ว๊าว ว๊าว ว๊าว

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ GSTPE16
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  วัดเหวินหวู่
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว
  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ร้านชา – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองเจียอี้ – ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว MEGA HOTEL
3 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง –ไถจง ไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL YIZHONG
4 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – เมืองนิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ป้ายรถเมล์ TIAOSHI – ศูนย์เครื่องสำอาง – MITSUI OUTLET – ซีเหมินติง HOTEL PAPA WHALE
5 ร้านGERMANIUM – ตึกไทเป 101 – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 18 ธันวาคม 2566 21,999 4,500 จอง
จอง
16 – 20 ธันวาคม 2566 20,999 4,500 จอง
จอง
28 ธ.ค. 2566 – 01 ม.ค. 2567 37,999 7,500 จอง
จอง
30 ธ.ค. 2566 – 03 ม.ค. 2567 37,999 7,500 จอง
จอง
13 – 17 มกราคม 2567 20,999 4,500 จอง
จอง
18 – 22 มกราคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
25 – 29 มกราคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 20,999 4,500 จอง
จอง
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 20,999 4,500 จอง
จอง
07 – 11 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
09 – 13 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
14 – 18 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
15 – 19 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
16 – 20 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
17 – 21 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
18 – 22 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
19 – 23 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
20 – 24 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
21 – 25 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
22 – 26 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
23 – 27 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
24 – 28 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
25 – 29 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จอง
26 – 30 มีนาคม 2567 21,999 4,500 จอง
จองสอบถาม