fbpx

TAIWAN อาลีซาน ดีต่อใจ

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ GSTPE10
สายการบิน Tiger Air / TR
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเหวินหวู่
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ตลาดเหวิ่นฮว่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
2 ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดสวนกวง – ตลาดเหวิ่นฮว่า MEGA HOTEL
3 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน(รวมนั่งรถไฟ 1 เที่ยว) – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (RIANBOW VILLAGE) – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต TWIN STAR HOTEL
4 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 – ร้าน GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – ย่านซีเหมินติง RELITE HOTEL
5 วัดหลงซาน – ศูนย์เครื่องสำอาง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนไต้หวัน(อาคารสีรุ้ง) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 – 31 ตุลาคม 2566 21,999 4,000 จอง
จอง
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 21,999 4,000 จอง
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 21,999 4,000 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 21,999 4,000 จอง
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 21,999 4,000 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม66 21,999 4,000 จอง
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2566 22,999 4,000 จอง
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2566 21,999 4,000 จอง
จอง
20 – 24 ธันวาคม 2566 21,999 4,000 จอง
จอง
03 – 07 มกราคม 2567 21,999 4,000 จอง
จอง
10 – 14 มกราคม 2567 21,999 4,000 จอง
จอง
17 – 21 มกราคม 2567 21,999 4,000 จอง
จอง
24 – 28 มกราคม 2567 21,999 4,000 จอง
จอง
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 67 21,999 4,000 จอง
จอง
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 21,999 4,000 จอง
จอง
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 22,999 4,000 จอง
จองสอบถาม