fbpx

SUPER POP ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,888
รหัสทัวร์ ITVVVZ366
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ จุดถ่ายรูปยอดฮิต! สะพานมือทองคำ

เมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สวนมหัศจรรย์ Golden Bay คาเฟ่ Marina Café สะพานมังกร

เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง
พักหรู 4 ดาว ดานัง 3 คืน  อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ 1 วันเต็ม !!


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง VZ960 BKK-DAD 10.50-12.30 - วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina – สวนมหัศจรรย์ Golden Bay - ร้านกาแฟ - สะพานมังกร Samdi Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 ร้านหยก - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ สวนสไตล์ฝรั่งเศส – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ – เมืองดานัง Samdi Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ร้านเยื่อไผ่ - เมืองฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองดานัง Samdi Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ช้อปปิ้งตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ961 DAD-BKK 13.15-14.55

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 - 30 กรกฎาคม 2567 10,888 3,500 3,000 จอง
จอง
10 - 13 สิงหาคม 2567 10,888 3,500 3,000 จอง
จอง
15 - 18 สิงหาคม 2567 10,888 3,500 3,000 จอง
จอง
24 - 27 สิงหาคม 2567 10,888 3,500 3,000 จอง
จอง
07 - 10 กันยายน 2567 9,888 3,500 3,000 จอง
จอง
12 – 15 กันยายน 2567 9,888 3,500 3,000 จอง
จอง
19 - 22 กันยายน 2567 9,888 3,500 3,000 จอง
จอง
28 กันยายน – 01 ตุลาคม 2567 9,888 3,500 3,000 จอง
จองสอบถาม