fbpx

SPHZ-M11.LEGOLAND MALAYSIA x UNIVERSAL SINGAPORE 3D2N

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ SPHZ-M11
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ มาเลเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND (ซื้อบัตรเพิ่ม) สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกในเอเชีย
  • พระราชวังและที่ประทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งยะโฮร์ Istana Bukit Serene
  • มัสยิดประจำรัฐสุลต่านอาบูบาการ์
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ยะโฮว์บารู - LEGO LAND กรุงเทพฯ – ยะโฮว์บารู - LEGO LAND JB Amansari Nusajaya หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2 ยะโฮว์บารู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า – ยะโฮว์บารู JB Amansari Nusajaya หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 Istana Bukit Serene - Taman Istana Garden – มัสยิดประจำรัฐสุลต่านอาบูบาการ์

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-12 พฤษภาคม 2567 10,999 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2567 9,999 จอง
จอง
05-07 กรกฏาคม 2567 10,999 จอง
จอง
13-15 กันยายน 2567 9,999 จอง
จอง
04-06 ตุลาคม 2567 10,999 จอง
จอง
13-15 ตุลาคม 2567 11,999 จอง
จอง
18-20 ตุลาคม 2567 10,999 จอง
จองสอบถาม