fbpx

SPHZ-07.Refreshing SINGAPORE 3D2N

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ SPHZ-07.Refreshing
สายการบิน Scoot / TR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
  • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ
  • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึ้นSand SkyPark -คลากคีย์ VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ VALUE THOMSON,RE HOTEL,IBIS NOVENA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
7-9 ตุลาคม 2566 13,999 จอง
จอง
13-15 ตุลาคม 2566 15,999 จอง
จอง
14-16 ตุลาคม 2566 13,999 จอง
จอง
16-18 ตุลาคม 2566 13,999 จอง
จอง
17-19 ตุลาคม 2566 13,999 จอง
จอง
18-20 ตุลาคม 2566 13,999 จอง
จอง
19-21 ตุลาคม 2566 13,999 จอง
จอง
20-22 ตุลาคม 2566 14,999 จอง
จอง
21-23 ตุลาคม 2566 15,999 จอง
จอง
03-05 พฤศจิกายน 2566 11,999 จอง
จอง
10-12 พฤศจิกายน 2566 12,999 จอง
จอง
17-19 พฤศจิกายน 2566 12,999 จอง
จอง
24-26 พฤศจิกายน 2566 12,999 จอง
จอง
01-03 ธันวาคม 2566 13,999 จอง
จอง
09-11 ธันวาคม 2566 14,999 จอง
จอง
15-17 ธันวาคม 2566 12,999 จอง
จอง
16-18 ธันวาคม 2566 12,999 จอง
จอง
22-24 ธันวาคม 2566 13,999 จอง
จอง
23-25 ธันวาคม 2566 13,999 จอง
จอง
28-30 ธันวาคม 2566 14,999 จอง
จอง
29-31 ธันวาคม 2566 14,999 จอง
จอง
31 ธ.ค. 2566 – 02 ม.ค. 2567 15,999 จอง
จอง
01-03 มกราคม 2567 14,999 จอง
จอง
12-14 มกราคม 2567 12,999 จอง
จอง
19-21 มกราคม 2567 12,999 จอง
จอง
26-28 มกราคม 2567 12,999 จอง
จอง
02-04 กุมภาพันธ์ 2567 12,999 จอง
จอง
03-05 กุมภาพันธ์ 2567 11,999 จอง
จอง
16-18 กุมภาพันธ์ 2567 12,999 จอง
จอง
17-19 กุมภาพันธ์ 2567 12,999 จอง
จอง
24-26 กุมภาพันธ์ 2567 14,999 จอง
จอง
01-03 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
02-04 มีนาคม 2567 11,999 จอง
จอง
07-09 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
08-10 มีนาคม 2567 13,999 จอง
จอง
09-11 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
10-12 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
14-16 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
15-17 มีนาคม 2567 13,999 จอง
จอง
16-18 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
21-23 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
22-24 มีนาคม 2567 13,999 จอง
จอง
23-25 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
24-26 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จอง
28-30 มีนาคม 2567 12,999 จอง
จองสอบถาม