South Africa Johannesburg Cape Town

ราคาเริ่มต้น ฿ 99,999
รหัสทัวร์ KAF110801-EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ แอฟริกา

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 •  โจฮันเนสเบิร์ก เมืองเศรษฐกิจแอฟริกาใต้
 • อนุสาวรัย์วูร์เทรคเกอร์
 • วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขา พีลันเนสเบิร์ก
 •  ทะเลน้ำจืดเทียม Valley of The Wave
 •  ซันซิตี้ เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน
 •  สวนเสือ Lion & Safari Park
 •  เคปทาวน์ เมืองปลายสุดของทวีป
 •  ฟาร์มนกกระจอกเทศ
 •  ย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟรอนท์
 •  ท่าฮูทเบย์เกาะดุยเกอร์ ชมแมวน้ำนับพันตัว
 •  แหลมกู๊ดโฮป เที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง
 • ที่พัก 5 ดาว The Palace of the Lost City at Sun City Resort
 •  กิจกรรม Game Drive ดูสัตว์ โดยรถซาฟารี
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมุน 360 องศา
 •  กิจกรรม Shark Dive Experience
 •  บินภายใน 1 ขา


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
2 โจฮันเนสเบิร์ก-พริทอเรีย-อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์-อุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก BAKUBUNG BUSH LODGE หรือระดับเทียบเท่า
3 กิจกรรม (GAME DRIVE)ตะลุยซาฟารีตามล่าหา BIG 5 - SUN CITY-ทะเลน้ำจืดเทียม VALLEY OF THE WAVE THE PALACE OF THE LOST CITY AT SUN CITY RESORT หรือระดับเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 โจฮันเนสเบิร์ก-สวนเสือ LION & SAFARI PARK PEERMONT MONDIOR HOTEL AT EMPERORS PALACE หรือระดับเทียบเท่า
5 บินภายในเคปทาวน์-เทเบิล เม้าเท่น (TABLE MOUNTAIN)-นั่งกระเช้าลอยฟ้า (CABLE CAR) THE COMMODORE HOTEL, CAPE TOWN หรือระดับเทียบเท่า (2 คืน)
6 ท่าฮูทเบย์-แหลมกู๊ดโฮป THE COMMODORE HOTEL, CAPE TOWN หรือระดับเทียบเท่า (2 คืน)
7 เคปทาวน์-SHARK DIVE EXPERIENCE-สนามบินเคปทาวน์
8 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-28 ตุลาคม 2566 99,999 20,000 จอง
จอง