fbpx

Songkarn Italy Switzerland France

ราคาเริ่มต้น ฿ 111,888
รหัสทัวร์ ITVIQR47
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ ทัวร์อิตาลี ทัวร์สวิวเซอร์แลนด์ ทัวร์ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ มหาวิหารแห่งมิลาน
  •      นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา
  • ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น
  • สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก
  •      เมืองปารีส ชม หอไอเฟล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 QR831 BKK-DOH 09.05 - 12.05 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี QR113 DOH-FCO 15.45 - 20.50 - กรุงโรม Mercure Roma West หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 กรุงโรม - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – St.Peter’s Square – กรุงโรม - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน – ช้อปปิ้ง ถนน Via Condotti - เมืองฟลอเรนซ์ – มหาวิหาร ฟลอเรนซ์ - พระราชวัง Palazzo Vecchio – เปียซซาเดลลา ซิญญอเรีย - เมืองปราโต้ Hotel Miro หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองปราโต้ - เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า - Pisa Baptisty of St. John – เมืองมิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน – พระราชวังมิลาน – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด – เมืองโลมาซโซ Just Hotel Lomazzo หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองโลมาซโซ - เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ – เมืองซุก - Lohri AG Store – ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองอินเทอร์ลาเคน Hotel Central Continental หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองอินเทอร์ลาเคน - กรินเดลวัลด์ – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ปราสาทน้ำแข็ง - อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองดีจอง ibis Dijon Centre Clemenceau หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 พระราชวังดยุกแห่งเบอร์กันดี – มหาวิหารดีจอง – เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ - ปารีส Hôtel Forest Hill Meudon-Vélizyหรือระดับใกล้เคียงกัน
7 ประตูชัยฝรั่งเศส - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช Hôtel Forest Hill Meudon-Vélizy หรือระดับใกล้เคียงกัน
8 นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะเปลี่ยนเครื่อง QR040 CDG-DOH 16.05 - 23.25
9 QR836 DOH-BKK 02.00 - 13.10 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-19 เมษายน 67 111,888 จอง
จอง
14-22 เมษายน 67 11,888 จอง
จองสอบถาม