fbpx

SO SHIOK EARLY SINGAPORE 3D

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ SPHZ-11
สายการบิน Lion Air [SL]
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • GARDEN BY THE BAY
  • ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง
  • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ -THE JEWEL – วัดพระเขี้ยวแก้ว -มาริน่า เบย์ แซน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ -ชมโชว์ แสดง Garden Rhapsody HOTEL RE // VALUE THOMSON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ HOTEL RE // VALUE THOMSON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมอร์ไลอ้อน-CHANGI - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-13 มิถุนายน 2567 12,999 จอง
จอง
15-17 มิถุนายน 2567 13,999 จอง
จอง
16-18 มิถุนายน 2567 13,999 จอง
จอง
18-20 มิถุนายน 2567 13,999 จอง
จอง
22-24 มิถุนายน 2567 13,999 จอง
จอง
23-25 มิถุนายน 2567 13,999 จอง
จอง
25-27 มิถุนายน 2567 12,999 จอง
จอง
29 มิถุนายน -01 กรกฏาคม 2567 13,999 จอง
จอง
30 มิถุนายน -02 กรกฏาคม 2567 13,999 จอง
จอง
02-04 กรกฏาคม 2567 12,999 จอง
จอง
06-08 กรกฏาคม 2567 13,999 จอง
จอง
07-09 กรกฏาคม 2567 13,999 จอง
จอง
09-11 กรกฏาคม 2567 12,999 จอง
จอง
13-15 กรกฏาคม 2567 13,999 จอง
จอง
14-16 กรกฏาคม 2567 13,999 จอง
จอง
16-18 กรกฏาคม 2567 12,999 จอง
จอง
20-22 กรกฏาคม 2567 15,999 จอง
จอง
21-23 กรกฏาคม 2567 15,999 จอง
จอง
23-25 กรกฏาคม 2567 15,999 จอง
จอง
27-29 กรกฏาคม 2567 15,999 จอง
จอง
28-30 กรกฏาคม 2567 15,999 จอง
จอง
30 กรกฏาคม – 01 สิงหาคม 2567 15,999 จอง
จอง
03-05 สิงหาคม 2567 13,999 จอง
จอง
04-06 สิงหาคม 2567 13,999 จอง
จอง
06-08 สิงหาคม 2567 13,999 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2567 15,999 จอง
จอง
11-13 สิงหาคม 2567 15,999 จอง
จอง
13-15 สิงหาคม 2567 15,999 จอง
จอง
17-19 สิงหาคม 2567 13,999 จอง
จอง
18-20 สิงหาคม 2567 13,999 จอง
จอง
20-22 สิงหาคม 2567 12,999 จอง
จอง
24-26 สิงหาคม 2567 13,999 จอง
จอง
25-27 สิงหาคม 2567 13,999 จอง
จอง
27-29 สิงหาคม 2567 12,999 จอง
จอง
31 สิงหาคม -02 กันยายน 2567 13,999 จอง
จองสอบถาม