fbpx

SNOW WINTER HOKKAIDOฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โทยะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,888
รหัสทัวร์ ITVJXJ75
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เช็คอินโกดังอิฐแดง เนินฮาจิมันซากะ
  • ขึ้นกระเช้าเขาฮาโกดาเตะ
  • ตลาดปลาฮาโกดาเตะ
  • ขอพรศาลเจ้าฮอกไกโด
  • ชมวิวทะเลสาบโทยะ
  • สวนฟูกิดาชิพาร์ค หุบเขานรกจิโกคุดานิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนนาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตะเซะ XJ620 BKK – CTS 02.05 - 10.40 – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ - จุดชมวิว Silo Observatory – พักออนเซ็น Toyako Manseikaku ONSEN 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3 โทยะ สโนว์ โมบิล – เนินชมวิวฮาจิมันซากะ - ท่าเรือและโกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้า Mt. Hakodate Ropeway ชมวิวภูเขา ฮาโกดาเตะ - พักออนเซ็น Yunokawa Kanko Shoen ONSEN 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
4 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – สวนฟุกิดาชิพาร์ค – Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - ศาลเจ้าฮอกไกโด Rembrandt Style Sapporo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Rembrandt Style Sapporo 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ621 CTS – BKK 11.55 - 17.50

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-20 ธันวาคม 66 47,888 จอง
จอง
22-27 ธันวาคม 66 53,888 จอง
จอง
29 ธันวาคม 66 - 03 มกราคม 67 62,888 จอง
จอง
05-10 มกราคม 67 51,888 จอง
จอง
12-17 มกราคม 67 51,888 จอง
จอง
19-24 มกราคม 67 47,888 จอง
จอง
26-31 มกราคม 67 45,888 จอง
จองสอบถาม