SNOW WALL GOLDEN ROUTE

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,888
รหัสทัวร์ ITVXJ42
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะ บนเทือกเขาเจแปนแอลป์
  • เยือนปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดอาซากุสะ
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า Chisun in Nagoya 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3 นาโกย่า - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - โทยามะ Oark Canal park Hotel Toyama 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
4 เส้นทางเจแปนแอลป์ Tateyama Kurobe Alpine เริ่มต้น ทาเตยามะ สิ้นสุดที่ โองิซาวะ – ที่พักออนเซ็น Yukari No Mori Yamanakako 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
5 ชมภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 - เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี – วัดอาซากุสะ - โตเกียว – ย่านชินจุกุ - นาริตะ Hotel Nikko Narita 3* หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-14 พฤษภาคม 66 42,888 จอง
จอง
10-15 พฤษภาคม 66 41,888 จอง
จอง
11-16 พฤษภาคม 66 42,888 จอง
จอง
16-21 พฤษภาคม 66 42,888 จอง
จอง
18-23 พฤษภาคม 66 41,888 จอง
จอง
19-24 พฤษภาคม 66 41,888 จอง
จอง
23-28 พฤษภาคม 66 44,888 จอง
จอง
24-29 พฤษภาคม 66 41,888 จอง
จอง
25-30 พฤษภาคม 66 41,888 จอง
จอง
01-06 มิถุนายน 66 43,888 จอง
จอง
03-08 มิถุนายน 66 41,888 จอง
จอง
07-12 มิถุนายน 66 39,888 จอง
จอง
09-14 มิถุนายน 66 41,888 จอง
จอง
13-18 มิถุนายน 66 42,888 จอง
จอง
15-20 มิถุนายน 66 41,888 จอง
จอง
16-21 มิถุนายน 66 41,888 จอง
จอง
23-28 มิถุนายน 66 41,888 จอง
จอง
27 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 66 39,888 จอง
จอง