SAKURA LOVER

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ SIAKRO-TW
สายการบิน T'way / TW
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง
 •  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
 • วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน
 • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด
 • ชมโรงงานสาหร่าย  + ใส่ชุดฮันบก
 • โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง
 • ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล )
 •  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
 • หอคอยโซลทาวเวอร์ – ฮ็อกเก็ตนามู
 • สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ
 • 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด
 • ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET
 •  แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน – ชมความงดงามของ “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คเกาหลีชื่อดัง อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน SEORAK HYUNDAI SOO RESORT หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า
3 ไร่สตรอว์เบอร์รี่ – สนุกกับเครื่องเล่น ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC - ช้อปปิ้งตลาดฮงแด – เข้าสู่ที่พัก L'ART HOTEL หรือ CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ชมโรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - โสมเกาหลี - น้ำมันสนเข็มแดง ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) ช้อปปิ้งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง L'ART HOTEL หรือ CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 หอคอยโซลทาวเวอร์ - ฮ็อกเก็ตนามู – สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด – ช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 – 31 มีนาคม 66 21,999 5,000 จอง
จอง
31 มี.ค. – 4 เม.ย. 66 23,999 5,000 จอง
จอง
01 - 05 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
02 – 06 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
03 - 07 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
04 - 08 เมษายน 66 24,999 5,000 จอง
จอง
05 - 09 เมษายน 66 26,999 5,000 จอง
จอง
07 - 11 เมษายน 66 25,999 5,000 จอง
จอง
08 - 12 เมษายน 66 25,999 5,000 จอง
จอง
09 - 13 เมษายน 66 25,999 5,000 จอง
จอง
10 - 14 เมษายน 66 26,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 เมษายน 66 27,999 5,000 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 66 28,999 5,000 จอง
จอง
14 - 18 เมษายน 66 25,999 5,000 จอง
จอง