fbpx

PRO HONGKONG 4D3N ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งจุใจ พัก 3 ดาว ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ PHK10-ET
สายการบิน Ethiopian / ET
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • DAY1: สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮ่องกง-ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
  • DAY2: วัดหว่องไทซิน-วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ-วัดเจ้าพ่อกวนอู
    ร้านเครื่องประดับบารมีและหยกจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว
    รีพลัลเบย์-ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์-วิคตอเรียพีค-ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY OF LIGHT
  • DAY3: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • DAY4: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สนามบินฮ่องกง-สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 DAY1: สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮ่องกง-ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก DAY2: วัดหว่องไทซิน-วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ-วัดเจ้าพ่อกวนอู ร้านเครื่องประดับบารมีและหยกจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว รีพลัลเบย์-ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์-วิคตอเรียพีค-ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY OF LIGHT DAY3: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย DAY4: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สนามบินฮ่องกง-สนามบินสุวรรณภูมิ Hongkong Hotel
2 DAY2: วัดหว่องไทซิน-วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ-วัดเจ้าพ่อกวนอู ร้านเครื่องประดับบารมีและหยกจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว รีพลัลเบย์-ศาลเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม พระสังกัจจายน์-วิคตอเรียพีค-ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY OF LIGHT Hongkong Hotel
3 DAY3: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Hongkong Hotel
4 DAY4: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย-สนามบินฮ่องกง-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20-23 Oct 2023 19,999 5,900 จอง
จอง
27-30 Oct 2023 18,999 5,900 จอง
จอง
3-6 Nov 2023 17,999 5,900 จอง
จอง
10-13 Nov 2023 18,999 5,900 จอง
จอง
17-20 Nov 2023 17,999 5,900 จอง
จอง
24-27 Nov 2023 18,999 5,900 จอง
จอง
15-18 Dec 2023 19,999 5,900 จอง
จอง
22-25 Dec 2023 20,999 5,900 จอง
จองสอบถาม