fbpx

Popular Heritage OSAKA โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888
รหัสทัวร์ ITVJXJ120
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมความงามของหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ”

     

  • ปราสาทโอซาก้า เมืองเก่าทาคายาม่า

     

  • วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ
  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • ย่านชินไซบาชิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – Mitsui outlet Park Shiga Ryuo - กิฟุ
3 ตลาดเช้ามิยากาวะ - ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – Aeon Mall
4 เกียวโต - ศึกษาพิธีชงชา Kyoto Shikido Duty free - วัดคิโยมิสุเดระ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26-30 เมษายน 2567 29,888 จอง
จอง
01-05 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
09-13 พฤษภาคม 2567 27,888 จอง
จอง
16-20 พฤษภาคม 2567 27,888 จอง
จอง
04-08 กรกฎาคม 2567 27,888 จอง
จอง
11-15 กรกฎาคม 2567 27,888 จอง
จอง
18-22 กรกฎาคม 2567 29,888 จอง
จอง
25-29 กรกฎาคม 2567 29,888 จอง
จอง
01-05 สิงหาคม 2567 28,888 จอง
จอง
15-19 สิงหาคม 2567 27,888 จอง
จอง
22-26 สิงหาคม 2567 27,888 จอง
จอง
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2567 27,888 จอง
จอง
05-09 กันยายน 2567 26,888 จอง
จอง
12-16 กันยายน 2567 27,888 จอง
จอง
19-23 กันยายน 2567 27,888 จอง
จอง
26-30 กันยายน 2567 27,888 จอง
จอง
02-06 ตุลาคม 2567 27,888 จอง
จอง
04-08 ตุลาคม 2567 29,888 จอง
จอง
10-14 ตุลาคม 2567 29,888 จอง
จอง
16-20 ตุลาคม 2567 29,888 จอง
จอง
18-22 ตุลาคม 2567 29,888 จอง
จอง
23-27 ตุลาคม 2567 29,888 จอง
จอง
25-29 ตุลาคม 2567 29,888 จอง
จองสอบถาม