fbpx

PERFECT EAST EUROPE ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี

ราคาเริ่มต้น ฿ 65,888
รหัสทัวร์ EEY32
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8วัน 5คืน
ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เช็ก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ออสเตรีย เมืองฮัลส์สตัทท์หมู่บ้านริมทะเลสาบ สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก
  • เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
  • สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ มหาวิหารเซนต์มาร์ติน
  • ฮังการี ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย ปราสาทบูดาเปสต์เดินทางโดยสายการบิน ETHIHAD AIRWAYS
    น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. / CARRY ON 7 Kg.


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ EY409 BKK-AUH 21.05-00.50
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่า อากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย EY053 AUHVIE 03.10-06.15 – เมืองฮัลส์สตัทท์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิ ราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัส ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ FourSide Salzburg
3 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาท ครุมลอฟ - เมืองปราก Grand Hotel International
4 ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า - มหา วิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา – ถนนทองค า – เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – มหาวิหารเซนต์มาร์ ติน Lindner Hotel Gallery Central
5 เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion – รูปปั้ นเจ้าหญิง น้อย – ล่องเรือชมความงามของแม่น ้าดานูบ - กรุงเวียนนา (Vienna) ประเทศออสเตรีย Austria Trend Ananas
6 McArthurGlen Designer Outlets in Parndorf – กรุงเวียนนา - พ ระราชวังฮอ ฟ บวร์ก - Vienna City Hall - Goldenes Quartier – ถนน Karntner Strasse Austria Trend Ananas
7 EY054 VIE-AUH 11.10-19.20 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี// แวะพัก เปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีEY408 AUH-BKK 22.30-07.30
8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-10 มีนาคม 67 65,888 12,500 จอง
จอง
4-11 พฤษภาคม 67 69,888 12,500 จอง
จอง
14-21 พฤษภาคม 67 69,888 12,500 จอง
จอง
06-13 มิถุนายน 67 69,888 12,500 จอง
จอง
11-18 มิถุนายน 67 69,888 12,500 จอง
จอง
13-20 มิถุนายน 67 69,888 12,500 จอง
จองสอบถาม