Osaka Takayama Nabana No Sato

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,900
รหัสทัวร์ FOMXJKIX003
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า – วัดโอสึ 
  • คันนง –  Nabana No Sato ซันมาชิ ซูจิ
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ช้อปปิ้ง
  • ซาคาเอะ   วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น
  • เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & Duty Free


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
2 สนามบินคันไซ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า – วัดโอสึ คันนง - Nabana No Sato  NAGOYA CYPRESS GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ  NAGOYA CYPRESS GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทนาโกย่า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & Duty Free  SHINSAIBASHI CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 - 5 ธ.ค.65 37,900 7,900 จอง
จอง
8 – 12 ธ.ค.65 37,900 7,900 จอง
จอง
15 – 19 ธ.ค.65 34,900 7,900 จอง
จอง
22 – 26 ธ.ค.65 42,900 7,900 จอง
จอง
29ธ.ค.65 – 2ม.ค.66 **New Year 44,900 7,898 จอง
จอง
5 – 9 ม.ค.66 38,900 7,900 จอง
จอง
12 – 16 ม.ค.66 35,900 7,900 จอง
จอง
19 – 23 ม.ค.66 36,900 7,900 จอง
จอง
26 – 30 ม.ค.66 35,900 7,900 จอง
จอง
2 – 6 ก.พ.66 35,900 7,900 จอง
จอง
9 – 13 ก.พ.66 35,900 7,900 จอง
จอง
16 – 20 ก.พ.66 35,900 7,900 จอง
จอง
23 – 27 ก.พ.66 39,900 7,900 จอง
จอง
2 – 6 มี.ค.66 36,900 7,900 จอง
จอง
16 – 20 มี.ค.66 36,900 7,900 จอง
จอง