fbpx

OSAKA KYOTO TAKAYAMA SNOW “ซุปตาร์ โอซาก้าหนาวจนแก้มเย็น”

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,888
รหัสทัวร์ TTNXJ126
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไฮไลท์!! อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ
  • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส
  •  เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ
  • ช้อปชิมตลาดปลาชื่อดังใจกลางโอซาก้า ตลาดคุโรมง
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึเดระ – ย่านฮิกาชิยาม่า – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า HOTEL THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ตลาดคุโรมง – ศาลเจ้านัมบะยาซากะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ HOTEL SARASA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
01 – 06 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
02 – 07 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
03 – 08 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
04 – 09 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
05 – 10 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
06 – 11 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
07 – 12 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
08 – 13 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
09 – 14 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
10 – 15 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
11 – 16 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
12 – 17 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
13 – 18 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
14 – 19 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
15 – 20 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
16 – 21 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
17 – 22 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
18 – 23 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
19 – 24 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
20 – 25 ธันวาคม 2566 จอง
จอง
01 – 06 มกราคม 2567 จอง
จอง
02 – 07 มกราคม 2567 จอง
จอง
03 – 08 มกราคม 2567 จอง
จอง
04 – 09 มกราคม 2567 จอง
จอง
05 – 10 มกราคม 2567 จอง
จอง
06 – 11 มกราคม 2567 จอง
จอง
07 – 12 มกราคม 2567 จอง
จอง
08 – 13 มกราคม 2567 จอง
จอง
09 – 14 มกราคม 2567 จอง
จอง
10 – 15 มกราคม 2567 จอง
จอง
11 – 16 มกราคม 2567 จอง
จอง
13 – 18 มกราคม 2567 จอง
จอง
14 – 19 มกราคม 2567 จอง
จอง
15 – 20 มกราคม 2567 จอง
จอง
16 – 21 มกราคม 2567 จอง
จอง
17 – 22 มกราคม 2567 จอง
จอง
18 – 23 มกราคม 2567 จอง
จอง
20 – 25 มกราคม 2567 จอง
จอง
21 – 26 มกราคม 2567 จอง
จอง
22 – 27 มกราคม 2567 จอง
จอง
23 – 28 มกราคม 2567 จอง
จอง
24 – 29 มกราคม 2567 จอง
จอง
25 – 30 มกราคม 2567 จอง
จอง
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 จอง
จอง
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567 จอง
จอง
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2567 จอง
จองสอบถาม