fbpx

OSAKA KYOTO TAKAYAMA FUJI TOKYO ซุปตาร์ใบไม้แดงมหาชน

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,888
รหัสทัวร์ TTNTG015
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส
  • ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ ของเมืองเกียวโต
  • ไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล
  • ชม หมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต –วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึเดระ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า THE B NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาโกย่า – หุบเขาโครังเค – จังหวัดชิซูโอกะ – นิฮงไดระ ยูเมะ เทอร์เรซ – น้ำตกชิราอิโตะ – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ホテル縁の杜河口湖 YUKARI NO MORI หรือระดับเดียวกัน
5 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ห้างสรรพสินค้าอิออน – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 06 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
05 - 10 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
09 - 14 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
21 - 26 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
23 - 28 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
02 - 07 พฤศจิกายน 2566 55,888 จอง
จอง
09 - 14 พฤศจิกายน 2566 55,888 จอง
จอง
19 - 24 พฤศจิกายน 2566 55,888 จอง
จอง
23 - 28 พฤศจิกายน 2566 55,888 จอง
จองสอบถาม