fbpx

OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์…โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี…แดงอมส้ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,888
รหัสทัวร์ TTNXJ186
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จังหวัดอิบารากิ – ตลาดปลาโออาไร
  • ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – เสาโทริแห่งคามิอิโซะ
  • สวนฮิตาชิ ซีไซด์ (พุ่มดอกโคเชีย) –ซาโอะ
  • ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้า)– เมืองยามากาตะ
  • กินซัง ออนเซ็น – เมืองเซนได – ถนนคลิสโรด ดิวตี้ฟรี
  • เมืองฟุกุชิมะ – บันไดสกายไลน์ –ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
  • วัดเอ็นโซจิ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ –สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ
  • เมืองเก่าซาวาระ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ600 (23:25 – 08:00)
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ – ตลาดปลาโออาไร – ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ – เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ (พุ่มดอกโคเชีย) – เมืองฟุกุชิมะ HOTEL SANKYO, FUKUSHIMA หรือเทียบเท่า★★★
3 เมืองฟุกุชิมะ – ซาโอะ – ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้า) – เมืองยามากาตะ – กินซัง ออนเซ็น – เมืองเซนได – ถนนคลิสโรด SENDAI BUSINESS HOTEL EKIMAE หรือเทียบเท่า★★★
4 เมืองเซนได – ดิวตี้ฟรี – เมืองฟุกุชิมะ – บันไดสกายไลน์ – ทะเลสาบโกะชิคินุมะ – วัดเอ็นโซจิ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – เมืองโคริยามะ COMFORT HOTEL KORIYAMA หรือเทียบเท่า★★★
5 เมืองโคริยามะ – จังหวัดอิบารากิ – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – เมืองเก่าซาวาระ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ MARROAD INTERNATIONAL HOTEL, NARITA หรือเทียบเท่า★★★
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ601 (09:15 – 14:00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 09 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
05 – 10 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
06 – 11 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
07 – 12 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
08 – 13 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
09 – 14 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
10 – 15 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
13 – 18 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
14 – 19 ตุลาคม 2567 38,888 12,000 จอง
จอง
15 – 20 ตุลาคม 2567 38,888 12,000 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2567 38,888 12,000 จอง
จอง
17 – 22 ตุลาคม 2567 38,888 12,000 จอง
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
20 – 25 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
21 – 26 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
22 – 27 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 39,888 12,000 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2567 39,888 12,000 จอง
จอง
24 – 29 ตุลาคม 2567 35,888 12,000 จอง
จองสอบถาม