fbpx

NIKKO SENDAI FUKUSHIMA

ราคาเริ่มต้น ฿ 58,900
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG055
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  HIGHLIGHT พักโรงแรมในโตเกียว 2 คืน 
  • พักออนเซ็น 1 คืน เที่ยวเซนได ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ
  • วัดไกไดโดะ – เที่ยวเมืองนิกโก้ ขอพรศาลเจ้าโทโชคุ
  • ปราสาทสึรุกะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ 
  • ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนได
  • เที่ยวโตเกียวช้อปปิ้ง ชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.55 – 08.10)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – เมืองไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้านโออุจิจูคุ –แช่น้ำแร่ธรรมชาติปราสาทสึรุกะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดไกไดโดะ – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนได FUKUSHIMA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทสึรุกะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดไกไดโดะ – ช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เซนได SENDAI HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
4 สถานีเซนได – นั่งรถไฟ JR TOHOKU SHINKANSEN LINE – โตเกียว – ช้อปปิ้งชิบูย่า – ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) TOKYO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุซะ – ห้างอิออน มอลล์ นาริตะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25 – 21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 – 14 ก.ค.67 58,900 12,900 จอง
จอง
17 – 22 ก.ค.67 58,900 12,900 จอง
จอง
24 – 29 ก.ค.67 59,900 12,900 จอง
จอง
07 – 12 ส.ค.67 59,900 12,900 จอง
จองสอบถาม