NIKKO EDO FUKUSHIMA RED KOCHIA

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,900
รหัสทัวร์ QQGO2NRT-TG033
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • HIGHLIGHT โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
  • เมืองนิกโก้ / ศาลเจ้าโทโชคุ / ทะเลสาบซูเซนจิ
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เอโดะ วันเดอร์แลนด์
  • หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ / เมืองไอสึวากะมัตสึ
  • หมู่บ้าน โออุจิจูคุ / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ อิบารากิ
  • ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค / พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ]
  • ตลาดปลาคามินาโตะ / โตเกียว


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.50 – 08.10)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – ทะเลสาบซูเซนจิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
3 เอโดะ วันเดอร์แลนด์ – หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ – เมืองไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้าน โออุจิจูคุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – ตลาดปลาคามินาโตะ – โตเกียว – ร้านจำหน่ายของฝาก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรภูมิ) (TG677 17.25-21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 08 ต.ค.2566 55,900 10,900 จอง
จอง
13 - 18 ต.ค.2566 60,900 10,900 จอง
จอง
17 - 22 ต.ค.2566 63,900 10,900 จอง
จอง
18 - 23 ต.ค.2566 63,900 10,900 จอง
จอง
24 - 29 ต.ค.2566 57,900 10,900 จอง
จอง