New Journey! Jeollanam-do Busan

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888
รหัสทัวร์ ITVKBX20
สายการบิน Air Busan [BX]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชอลลานัมโด เช็คอินที่เที่ยวใหม่.. เกาะกอเจ
  • ปูซาน  หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน
  • ตลาดปลาจากัลซี ถนนนัมโพดง
  • พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาทเอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำซุนชอ - LF Square Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เกาะโอดองโด - Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
31 มีนาคม – 04 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
01-05 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
06-10 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
07-11 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
08-12 เมษายน 66 21,888 จอง
จอง
13-17 เมษายน 66 26,888 จอง
จอง
14-18 เมษายน 66 24,888 จอง
จอง
15-19 เมษายน 66 21,888 จอง
จอง
20-24 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
21-25 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
22-26 เมษายน 66 19,888 จอง
จอง
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 66 21,888 จอง
จอง
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 21,888 จอง
จอง
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 21,888 จอง
จอง
04-08 พฤษภาคม 66 22,888 จอง
จอง
05-09 พฤษภาคม 66 18,888 จอง
จอง
06-10 พฤษภาคม 66 18,888 จอง
จอง
11-15 พฤษภาคม 66 18,888 จอง
จอง
12-16 พฤษภาคม 66 18,888 จอง
จอง
13-17 พฤษภาคม 66 18,888 จอง
จอง
18-22 พฤษภาคม 66 17,888 จอง
จอง
19-23 พฤษภาคม 66 17,888 จอง
จอง
20-24 พฤษภาคม 66 17,888 จอง
จอง
25-29 พฤษภาคม 66 17,888 จอง
จอง
26-30 พฤษภาคม 66 17,888 จอง
จอง
27-31 พฤษภาคม 66 17,888 จอง
จอง