fbpx

MYANMAR สุขใจ สบายอุรา (ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์ แขวน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888
รหัสทัวร์ VRGN328M-3
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – เมืองไจ้โท – พระธาตุอนิทร์แขวนพระธาตุอินทร์
  • แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตา เลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง
  • เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) – ตลาดสก็อต – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี – สนามบินย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินย่างกุ้ง - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์ - เมืองไจ้โท - พระธาตุอนิทร์แขวนพระธาตุอินทร์ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL
2 แขวน - เมืองหงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์ชเวตา เลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง MILLENNIUM HOTEL
3 เมืองย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) - ตลาดสก็อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 08 ตุลาคม 2566 11,888 3,000 จอง
จอง
12 - 14 ตุลาคม 2566 11,888 3,000 จอง
จอง
13 - 15 ตุลาคม 2566 12,888 3,000 จอง
จอง
14 - 16 ตุลาคม 2566 11,888 3,000 จอง
จอง
21 - 23 ตุลาคม 2566 12,888 3,000 จอง
จองสอบถาม