MIRACLE OF EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY

ราคาเริ่มต้น ฿ 57,888
รหัสทัวร์ ITVEEY02
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวชม เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก
  • สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ
  • เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ
  • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
2 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ Holiday Inn Salzburg City 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Congress & Wellness Hotel Olsanka 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี Dormero Hotel Budapest 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองบูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย – ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ - Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
6 กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-15 มิถุนายน 66 57,888 จอง
จอง
22-29 มิถุนายน 66 58,888 จอง
จอง
10-17 กันยายน 66 57,888 จอง
จอง
17-24 กันยายน 66 57,888 จอง
จอง