MEMORY OF GRAND SWITZERLAND

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ ITVIEY05
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
  • นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านเซอร์แมท
  • ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • สะพานไม้ชาเปล
  • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน
  • ลิ้มลองเมนูยอดฮิต ‘’ชีสฟองดู’’ จากเมืองกรูแยร์ต้นตำรับ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา-เมืองเจนีวา-ทะเลสาบเจนีวา -น้ำพุจรวดเจ็ทโด- Reformation Wall-เก้าอี้สามขา-จัตุรัส Place des Nations-ที่ทำการองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวา- วิหารเซนต์ปิแอร์-เมืองโลซานน์-สวนเดอน็องตู-รูปปั้นลิง 3ตัว-ศาลาไทย Novotel Lausanne Bussigny 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองโลซานน์-เมืองเวเว่ย์-ส้อมยักษ์—รูปปั้นชาลีแชปปลิ้น-เมืองมองเทรอซ์- Dent de Jaman -ปราสาทซิลยอง -เมืองกรูแยร์-โรงงานชีส ลาเมซงเดอกรูแยร์-เมืองทาช Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองทาซ-หมู่บ้านเซอร์แมท-ชมวิว ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-เมือง iseltward-ทะเลสาบเบรียนซ์-เมืองอินเตอร์ลาเคน – สวนเฮอเฮ่อมัท-ย่านเมืองเก่า Unterseen Hey hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก
5 เมืองอินเตอร์ลาเคน- สถานีกรินเดิลวาลด์-กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส-ยอดเขาจุงเฟรา-ปราสาทน้ำแข็ง-อุโมงค์อัลไพน์ เซนเซชัน-จุดชมวิวสฟิงซ์ฮอลล์-สถานีเลาเทอร์บรุนเนิน-หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน-น้ำตกชเตาบ์บาค-เมืองลูเซิร์น Hotel ibis style Luzern 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ซาเปล-อนุสาวรีย์สิงโตหิน-ทะเลสาบลูเซิร์น-เมืองซุก- Lohri AG Store ร้านที่มีนาฬิกาชั้นนำระดับโลก-เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน-แม่น้ำไรน์-เมืองซุริค-สะพาน Münsterbrücke-โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster- โรงละครโอเปร่าซูริค-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ Novotel Zurich Airport Messe 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
7 เมืองซูริค-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-09 กุมภาพันธ์ 66 69,900 จอง
จอง
10-17 กุมภาพันธ์ 66 69,900 จอง
จอง
16-23 กุมภาพันธ์ 66 69,900 จอง
จอง
03-10 มีนาคม 66 69,900 จอง
จอง
16-23 มีนาคม 66 69,900 จอง
จอง
22-29 มีนาคม 66 75,900 จอง
จอง
13-20 เมษายน 66 89,900 จอง
จอง
26 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 79,900 จอง
จอง