fbpx

MADALAY-MINGUN มูตามรอย มัณฑะเลย์-มินกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,555
รหัสทัวร์ MDL-MM01-8M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดพญางู มุยพะยา-วัดกุโสดอว์
  • วิหารไม้สักทอง-มัณฑะเลย์ฮิลล์
  •  สะพานไม้อูเป่ง-มิงกุน-เจดีย์มิงกุน
  • ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน
  • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง-มัณฑะเลย์-วัดพญางู มุยพะยา- วัดกุโสดอว์-วิหารไม้สักทอง-มัณฑะเลย์ฮิลล์ VICTORIA PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเป่ง-มิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน- มัณฑะเลย์ VICTORIA PALACE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29-31 ก.ค. 66 13,555 2,900 จอง
จอง
12-14 ส.ค. 66 13,555 2,900 จอง
จอง
19-21 ส.ค. 66 12,555 2,900 จอง
จอง
26-28 ส.ค. 66 12,555 2,900 จอง
จอง
16-18 ก.ย. 66 12,555 2,900 จอง
จอง
23-25 ก.ย. 66 12,555 2,900 จอง
จอง
30ก.ย.-02ต.ค. 66 12,555 2,900 จอง
จอง
07-09 ต.ค. 66 12,555 2,900 จอง
จอง
14-16 ต.ค. 66 13,555 2,900 จอง
จอง
21-23 ต.ค. 66 13,555 2,900 จอง
จองสอบถาม