fbpx

LOVELY AUTUMN IN SEOUL 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ PKR12-LJ
สายการบิน Jin Air / LJ
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดจอนดึงชา – ไซยังบังซิก คาเฟ่ – ย่านอิคชอนดง – ตลาดพื่นเมืองกวางจิง
  • สวนสนุก Everland (รวมตั๋วเข้าแล้ว) – สวนป่ากลางกรุงโซล – สะพานบันโพ
  • น้ำพุสายรุ้งและแสงจันทร์ – พระราชวังต็อกซู – เรียนทำคิมบับ – ย่านฮงแด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินอินชอน- วัดเจิงดองซา - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - โรงงานสิ่งทอโซยังบังซิก - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - ตลาดกวางจ้ง SEA & Moon Hotel
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ป่ากรุงโซล - สะพานบันโพ น้ำพุสายรุ้ง SEA & Moon Hotel
4 ศูนย์โสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่อย+ทำคิมบับ - ใส่ชุดฮันบก - หอคอย N SEOUL TOWER พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี - ช็อปปิ้งย่านเมียงดง SEA & Moon Hotel
5 ศูนย์สมุนไพร-พิพิภัณฑ์สาหร่อยโซงฮีก -ย่านฮงแด (Hongdae)-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซื้อของ (ละลายเงินวอน) -สนามบินอินซอน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1-5 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
2-6 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
3-7 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
4-8 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
5-9 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
6-10 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
7-11 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
8-12 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
9-13 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
10-14 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
11-15 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
12-16 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
13-17 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
14-18 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
15-19 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
16-20 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
17-21 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
18-22 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
19-23 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
20-24 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
21-25 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
22-26 Sep 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
23-27 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
24-28 Sep 2023 18,999 12,999 จอง
จอง
25-29 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
26-30 Sep 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
27-1 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
28-2 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
29-3 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
30-4 Oct 2023 18,999 6,900 จอง
จอง
1-5 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
4-8 Oct 2023 21,999 6,900 จอง
จอง
5-9 Oct 2023 21,999 6,900 จอง
จอง
6-10 Oct 2023 21,999 6,900 จอง
จอง
7-11 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
8-12 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
9-13 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
10-14 Oct 2023 21,999 6,900 จอง
จอง
11-15 Oct 2023 22,999 6,900 จอง
จอง
15-19 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
16-20 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
17-21 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
18-22 Oct 2023 21,999 6,900 จอง
จอง
19-23 Oct 2023 22,999 6,900 จอง
จอง
20-24 Oct 2023 22,999 6,900 จอง
จอง
21-25 Oct 2023 23,999 6,900 จอง
จอง
22-26 Oct 2023 22,999 6,900 จอง
จอง
23-27 Oct 2023 21,999 6,900 จอง
จอง
24-28 Oct 2023 19,999 6,900 จอง
จอง
25-29 Oct 2023 20,999 6,900 จอง
จอง
26-30 Oct 2023 21,999 6,900 จอง
จอง
27-31 Oct 2023 20,999 6,900 จอง
จอง
28-1 Nov 2023 20,999 6,900 จอง
จองสอบถาม