fbpx

KOREA SEOUL NAMI EVERLAND SEOUL TOWER

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888
รหัสทัวร์ ITVKBX43
สายการบิน Air Busan [BX]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เช็คอิน “เกาะนามิ” ตะลุยสวนสนุก Everland
  • สะพานโซยางคัง
  •  

    Suwon Starfield Library

  • พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก
  •  

    N Seoul Tower ช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง

  • ย่านฮงแด และ Outlet


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX748 BKK-ICN 22.20-06.05
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 Suwon Starfield Library - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – N Seoul Tower - แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี – ย่านเมียงดง GIMPO L’ART HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – ร้านพลอยอเมทิสต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Hyundai premium outlet – Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX747 ICN-BKK 17.15-21.20

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17-21 เมษายน 2567 19,888 จอง
จอง
18-22 เมษายน 2567 19,888 จอง
จอง
20-24 เมษายน 2567 19,888 จอง
จอง
24-28 เมษายน 2567 19,888 จอง
จอง
25-29 เมษายน 2567 19,888 จอง
จอง
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2567 20,888 จอง
จอง
01-05 พฤษภาคม 2567 20,888 จอง
จอง
02-06 พฤษภาคม 2567 21,888 จอง
จอง
04-08 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
08-12 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จอง
09-13 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จอง
11-15 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จอง
16-20 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จอง
18-22 พฤษภาคม 2567 19,888 จอง
จอง
22-26 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จอง
23-27 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จอง
25-29 พฤษภาคม 2567 18,888 จอง
จอง
29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2567 18,888 จอง
จอง
31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
01-05 มิถุนายน 2567 18,888 จอง
จอง
05-09 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
06-10 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
08-12 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
12-16 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
13-17 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
15-19 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
19-23 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
20-24 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
22-26 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
26-30 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 17,888 จอง
จอง
29 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2567 17,888 จอง
จองสอบถาม