KOREA SAKURA PINK LOVER

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ GSICN12
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะนามิ
  • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ย่านฮงแด
  • พระราชวังชางด็อกกุง
  • ย่านเมียงดง    


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนจายู - เกาะนามิ KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบนด์ดังเกาหลี – ย่านฮงแด KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส – สวนสาธารณะยออิโด - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ฮุนไดพ รีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 – 26 มีนาคม 2566 21,999 จอง
จอง
23 – 27 มีนาคม 2566 21,999 จอง
จอง
24 – 28 มีนาคม 2566 21,999 จอง
จอง
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 66 22,999 จอง
จอง
06 – 10 เมษายน 2566 22,999 จอง
จอง
09 – 13 เมษายน 2566 24,999 จอง
จอง
10 – 14 เมษายน 2566 24,999 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 2566 22,999 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2566 22,999 จอง
จอง