KOREA CHERRY BLOOMING

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ KAFKKR120511-TW
สายการบิน T'way / TW
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะนามิ
  • สะพานโซยังกัง
  • โซลทาวเวอร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - สะพานโซยังกัง - โซลทาวเวอร์ Dongdaemun Sky Park Hotel
3 ไร่สตรอเบอร์รี่ หรือ วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - คอสเมติคเอ้าท์เลท - ย่านฮงแด Dongdaemun Sky Park Hotel
4 ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮ็อกเกนามู - Duty Free - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ย่านมยองดง Dongdaemun Sky Park Hotel
5 พิพิธภัณฑ์สาหร่ายโซงฮัก - ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 15 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์) 34,999 6,900 จอง
จอง
22 - 26 เมษายน 2566 27,999 6,900 จอง
จอง
25 - 29 เมษายน 2566 28,999 6,900 จอง
จอง
27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 (วันแรงงาน) 31,999 6,900 จอง
จอง
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566 (วันแรงงาน) 31,999 6,900 จอง
จอง
29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 (วันแรงงาน) 32,999 6,900 จอง
จอง