KOREA ทิวลิป เลิฟเวอร์

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,999
รหัสทัวร์ GSICN14
สายการบิน Jin Air / LJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่ายอินชอนไชน่าทาวน์
  • หมู่บ้านเทพนิยาย
  • เกาะนามิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
2 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ย่ายอินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – FOREST OUTING SONGDO CAFÉ - เกาะนามิ – สะพานกระจกใสที่ยาวที่สุดในเกาหลี KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรด์ดัง – สวนสาธารณะยอนนัมดง - ย่านฮงแด KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมนุไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชอน - ดิวตี้ฟรี – ย่าน เมียงดง KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส – ฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่า อากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 18 เมษายน 66 27,999 6,000 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 66 24,999 6,000 จอง
จอง
20 – 24 เมษายน 66 24,999 6,000 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 66 24,999 6,000 จอง
จอง
26 – 30 เมษายน 66 24,999 6,000 จอง
จอง
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 26,999 6,000 จอง
จอง