fbpx

JAPAN ALPS OSAKA TAKAYAMA TOKYO

ราคาเริ่มต้น ฿ 62,900
รหัสทัวร์ QQGO2KIX-TG054
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ 
  • เขื่อนคุโรเบะ พักโรงแรมในโตเกียว 1 คืน 
  • พักออนเซ็น 2 คืน ปราสาทโอซาก้า – ชิราคาวาโกะ
  • ทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ 
  • หมู่บ้านน้ำใส – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • ช้อปปิ้ง ชินจูกุ -ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG622 : 23.59 – 07.30)
2 โอซาก้า (สนามบินนานาชาติคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO – เมืองนาโงย่า NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า (ซันมาจิ ซูจิ) – สะพานนากะบาชิ – ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ(ด้านนอก) - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า [♨]
4 เมืองโทยาม่า - เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ MASTUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า [♨]
5 ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก) - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - กิจกรรมชงชา – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – โตเกียว TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG661 : 00.20-04.50)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-24 เมษายน 2567 65,900 12,900 จอง
จอง
19-25 เมษายน 2567 65,900 12,900 จอง
จอง
23-29 เมษายน 2567 65,900 12,900 จอง
จอง
03-09 พฤษภาคม 2567 63,900 12,900 จอง
จอง
07-13 พฤษภาคม 2567 62,900 12,900 จอง
จอง
14-20 พฤษภาคม 2567 62,900 12,900 จอง
จองสอบถาม