fbpx

HUNTNN02 TAIWAN TAINAN 3 NATIONAL PARK 6D4N

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,999
รหัสทัวร์ FMSLHUNTNN02
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานทาโรโกะ
  • อุทยานเหย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • หอคอยจื่อคั่น (รวมค่าตั๋ว)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (22.30น.)
2 สนามบินฮัวเหลียน SL 7304 (02.10-07.05) –อุทยานทาโรโกะ – หน้าผาชิงสุ่ย - เมืองไทเป – ซีเหมินติง PAPA WHALE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือเทียบเท่า
4 เมืองหนานโถว - ร้านเห็ดหลินจือ – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต HOTEL HI หรือเทียบเท่า
5 ชิมชาอู่หลง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถหนาน - ไถหนานไนท์มาร์เก็ต F HOTEL TAINAN หรือเทียบเท่า
6 หอคอยจื่อคั่น (รวมค่าตั๋ว) - วัดเจ้าแม่หม่าจู่ไถหนาน – ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ -สนามบินไถหนาน - สนามบินดอนเมือง SL 7303 (19.35 – 21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 16 เม.ย. 67 26,999 จอง
จองสอบถาม