fbpx

HONGKONG NONGPING DISNEYLAND

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,999
รหัสทัวร์ GSHKG35
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กระเช้านองปิง 360 องศา
  • พระใหญ่เทียนถาน
  •  ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท
  • ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกทเอ้าทเล็ท HOTEL COZI HARBOUR / HOTEL COZI OASIS
3 ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! (รวมบัตรเข้า) HOTEL COZI HARBOUR / HOTEL COZI OASIS
4 รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย หรือ ถนนนาธาน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 22 พฤศจิกายน 2566 22,999 6,000 จอง
จอง
20 – 23 พฤศจิกายน 2566 22,999 6,000 จอง
จอง
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 22,999 6,000 จอง
จอง
26 – 29 พฤศจิกายน 2566 22,999 6,000 จอง
จอง
27 – 30 พฤศจิกายน 2566 22,999 6,000 จอง
จอง
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566 22,999 6,000 จอง
จอง
04 – 07 ธันวาคม 2566 23,999 6,000 จอง
จอง
05 – 08 ธันวาคม 2566 23,999 6,000 จอง
จอง
10 – 13 ธันวาคม 2566 23,999 6,000 จอง
จอง
11 – 14 ธันวาคม 2566 23,999 6,000 จอง
จอง
13 – 16 ธันวาคม 2566 24,999 6,000 จอง
จอง
16 – 19 ธันวาคม 2566 24,999 6,000 จอง
จอง
26 – 29 มกราคม 2567 22,999 6,000 จอง
จองสอบถาม