HONGKONG NGONGPING360

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ KAFKHK150602-EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อ่าวรีพัลส์เบย์
  • วิคตอเรียพีค
  • วัดหวังต้าเซียน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT (เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง) PRUDENTIAL HONGKONG HOTEL
2 อ่าวรีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค (นั่งแทรม 1 เที่ยว) – โรงงานจิวเวลรี่ กังหัน – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน PRUDENTIAL HONGKONG HOTEL
3 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – กระเช้านองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรม นองปิง – ช้อปปิ้งที่ห้างดัง CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 04 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
03 - 05 มิถุนายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
04 - 06 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
08 - 10 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
09 - 11 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
10 - 12 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
16 - 18 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
17 - 19 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
23 - 25 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
24 - 26 มิถุนายน 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
29 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
30 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
01 - 03 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
06 - 08 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
07 - 09 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
08 - 10 กรกฎาคม 2566 16,999 6,000 จอง
จอง
14 - 16 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
15 - 17 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
20 - 22 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
21 - 23 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
22 - 24 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
27 - 29 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
28 - 30 กรกฎาคม 2566 18,999 6,000 จอง
จอง
29 - 31 กรกฎาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
30 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
04 - 06 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
05 - 07 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
11 - 13 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
12 - 14 สิงหาคม 2566 18,999 6,000 จอง
จอง
13 - 15 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
18 - 20 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
19 - 21 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
25 - 27 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
26 - 28 สิงหาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
01 - 03 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
02 - 04 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
08 - 10 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
09 - 11 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
15 - 17 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
16 - 18 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
22 - 24 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
23 - 25 กันยายน 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
29 กันยายน - 01 ตุลาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง
30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2566 17,999 6,000 จอง
จอง