fbpx

HONGKONG-NGONG PING 360 ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,988
รหัสทัวร์ PV-HKNP-EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
  • พระใหญ่โป่วหลิน กระเช้านองปิง 360 องศา
  • วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิ วัดหลินฟ้า
  • ชอปปิ้งย่านมงก๊ก จิ่มซาจุ่ย City Gate Outlet
  • สายการบินระดับ Hi Class A380 บริการ Full Board
  • โรงแรมที่พักในเมืองย่านแหล่งชอปปิ้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – AVENUE OF STAR + SYMPHONY OF LIHGT BEST WESTERN PLUS HOTEL KOWLOON หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว
2 วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊ก BEST WESTERN PLUS HOTEL KOWLOON หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว
3 เจ้าแม่กวนอิมชายหาดรีพลัสเบย์ – วัดหลินฟ้า - กระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน - นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ชอปปิ้ง ซิตี้เกท เอาท์เลต – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 14 เมษายน 2567 สงกรานต์ 20,988 7,500 จอง
จอง
19 - 21 เมษายน 2567 18,988 6,000 จอง
จอง
26 - 28 เมษายน 2567 18,988 6,000 จอง
จอง
03 - 05 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล 18,988 6,000 จอง
จองสอบถาม