fbpx

Hongkong Luxury Business Class ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ PMYBC2-EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บิน Business Class การันตี!! พักหรู 4 ดาว THE KOWLOON HOTEL ติดถนนนาธาน ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

• พระใหญ่นองปิง

• วัดแชกงหมิว

• อ่าวรีพัลส์เบย์

• วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

• วัดหวังต้าเซียน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – เช็คอินอ่าววิคตอเรีย – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย THE KOWLOON HOTEL
2 (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค – อ่าวรีพัลส์เบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – ศูนย์รวมฮวงจุ้ยกังหันนำโชค – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้ง Mongkok & Ladies Market THE KOWLOON HOTEL
3 กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
5-7 กรกฎาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
12-14 กรกฎาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
19-21 กรกฎาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
21-23 กรกฎาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
26-28 กรกฎาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
2-4 สิงหาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
9-11 สิงหาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
10-12 ส.ค. 2567 (BUS1) 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
10-12 ส.ค. 2567 (BUS2) 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
11-13 สิงหาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
16-18 สิงหาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จอง
30 ส.ค. – 1 ก.ย. 2567 28,999 10,000 6,500 จอง
จองสอบถาม