fbpx

HONGKONG DISNEYLAND NEWYEAR

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,999
รหัสทัวร์ GSHKG29
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • VICTORIA PEAK
  • วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท
  • รีพลัสเบย์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) - VICTORIA PEAK – รีพลัสเบย์ – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – พิเศษ!! ชมโชว์แสงสีเสียง HOTEL COZI HARBOUR VIEW / KINGS JOTEL
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน! HOTEL COZI HARBOUR VIEW / KINGS JOTEL
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 33,999 8,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 32,999 8,500 จอง
จองสอบถาม