fbpx

HONGKONG ฮ่องกง สายมูทันใจ ไหว้พระ 9 วัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,990
รหัสทัวร์ QQGO1HKG-EK035
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ไหว้พระ 9 วัด
 • วัดหมั่นโหม่
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสล์เบย์
 • เบิกทรัพย์เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม
 • วัดนางชีฉีหลิน
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ขึ้นกระเช้านองปิงไหว้พระใหญ่
 • เมนูสุดพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง 
 • บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ฮ่องกง (เครื่องดื่ม,น้ำอัดลม +เบียร์ ไม่อั้น!!) 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( EK384 : 14.05 – 18.05 ) - ฮ่องกง (ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง) Starphire Hotel หรือ Panda Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 หาดรีพัสล์เบย์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดหมั่นโหม่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก - วัดหยวนหยวน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - Symphony of Lights Starphire Hotel หรือ Panda Hotel เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - วัดนางชีฉีหลิน - พระใหญ่เกาะลันเตา - สนามบินนานาชาติฮ่องกง - สนามบินนานาชาติฮ่องกง (EK385 : 21.30-23.45) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 08 ตุลาคม 2566 18,990 6,900 จอง
จอง
07 - 09 ตุลาคม 2566 18,990 6,900 จอง
จอง
13 - 15 ตุลาคม 2566 19,990 6,900 จอง
จอง
20 - 22 ตุลาคม 2566 19,990 6,900 จอง
จอง
26 - 28 ตุลาคม 2566 19,990 6,900 จอง
จอง
27 - 29 ตุลาคม 2566 19,990 6,900 จอง
จอง
28 - 30 ตุลาคม 2566 18,990 6,900 จอง
จอง
29-31 ตุลาคม 2566 18,990 6,900 จอง
จอง
02-04 พฤศจิกายน 2566 18,990 6,900 จอง
จอง
03 - 05 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
04 - 06 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
09-11 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
10 - 12 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
09-11 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
16-18 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
17-19 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
24 - 26 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
17-19 พฤศจิกายน 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
02 - 04 ธันวาคม 2566 19,990 4,900 จอง
จอง
03 - 05 ธันวาคม 2566 19,990 4,900 จอง
จอง
07-09 ธันวาคม 2566 18,990 4,900 จอง
จอง
09 - 11 ธันวาคม 2566 19,990 4,900 จอง
จอง
31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2567 28,900 8,500 จอง
จองสอบถาม