fbpx

HONGKONG สายมู ไหว้พระ 9 วัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ GSHKG51
สายการบิน Hong Kong Airlines / HX
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดหลินฟ้า
  • วัดเจ้าแม่กวนอิม
  • วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว
  • ถนนซุปตาร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – วัดหลินฟ้า – วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว (รีพลัสเบย์) – วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว (ย่าน YAE MA TEI) – ถนนซุปตาร์ Dorsett KwunTong Hotel or Kings Hotel
2 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชีชีลิน – อิสระช้อปปิ้งย่านเลดี้มาร์เก็ต Dorsett KwunTong Hotel or Kings Hotel
3 วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – กระเช้านองปิง 360 – พระใหญ่นองปิง – ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอ้าเล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
4 ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 21 ตุลาคม 2567 21,999 6,000 จอง
จอง
23 – 26 ตุลาคม 2567 21,999 6,000 จอง
จองสอบถาม