Hongkong นองปิง ไหว้พระเสริมความปัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ GSHKG13
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจ้าพ่อกวนอู กวนไท
  • ถนนซุปตาร์
  • พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light   


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – เจ้าพ่อกวนอู กวนไท – รีพลัสเบย์ – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – ถนนซุปตาร์ - พิเศษ ชมโชว์แสงสีเสียง Symphony of light KING HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก KING HOTEL หรือเทียบเท่า
3 นองปิง 360 องศา – พระใหญ่เทียนถาน – ซิตี้เกทเอ้าเล็ท - ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 08 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง
07 – 09 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง
11 – 13 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง
14 – 16 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง
21 – 23 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง
25 – 27 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง
28 – 30 พฤษภาคม 66 19,999 6,500 จอง
จอง