fbpx

HONGKONGนองปิงไหว้พระใหญ่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,988
รหัสทัวร์ PVC23067
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระใหญ่เทียนถาน
  • ขึ้นกระเช้านองปิง 360
  • The Symphony of light


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Avenue of Star - The Symphony of light REMBLER GARDEN HOTEL
2 เกาะลันเตา – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – พระใหญ่เทียนถาน – CITYGATE OUTLET REMBLER GARDEN HOTEL
3 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวลรี่ - วัดแชกงหมิว – ร้านหยก – อิสระช้อปปิ้งมงก๊ก

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 09 กรกฎาคม 66 15,988 5,500 จอง
จอง
08-10 กันยายน 16,988 5,500 จอง
จอง
30 ก.ย.-02 ต.ค. 66 16,988 5,500 จอง
จอง
06-08 ตุลาคม 66 17,988 5,500 จอง
จอง
07-09 ตุลาคม 66 17,988 5,500 จอง
จอง
22-24 ตุลาคม 66 17,988 5,500 จอง
จอง
27-29 ตุลาคม 66 17,988 5,500 จอง
จอง
28-30 ตุลาคม 66 17,988 5,500 จอง
จอง
03-05 พฤศจิกายน 66 18,988 5,500 จอง
จอง
17-19 พฤศจิกายน 66 18,988 5,500 จอง
จอง
25-27 พฤศจิกายน 66 18,988 5,500 จอง
จอง
01-03 ธันวาคม 66 19,988 5,500 จอง
จอง
08-10 ธันวาคม 66 19,988 6,000 จอง
จองสอบถาม