fbpx

HONG KONG อะไรดี ตุ๋มก็ว่าดี (ฟรีเดย์เต็มวัน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ VHKG43UO-5
สายการบิน Hongkong Express Airways [UO]
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเช็กแลปก๊อก – ถนนซุปเปอร์สตาร์ – อะซิมโฟนี่ออฟไลท์
  • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก – ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
  • หาดรีพัลส์เบย์ – ยอดเขาวิคตอเรียพีค – สนามบินเช็กแลปก๊อก – สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - อะซิมโฟนี่ออฟไลท์ HOTEL EASE ACCESS TSUEN WAN
2 วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮ า - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก HOTEL EASE ACCESS TSUEN WAN
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม HOTEL EASE ACCESS TSUEN WAN
4 หาดรีพัลส์เบย์ - ยอดเขาวิคตอเรียพีค - สนามบินเช็กแลปก๊อก - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 07 เมษายน 2567 24,555 9,900 จอง
จอง
05 - 08 เมษายน 2567 25,555 9,900 จอง
จอง
06 - 09 เมษายน 2567 25,555 9,900 จอง
จอง
13 - 16 เมษายน 2567 28,888 11,900 จอง
จอง
02 - 05 พฤษภาคม 2567 24,555 9,900 จอง
จอง
23 - 26 พฤษภาคม 2567 24,555 9,900 จอง
จอง
30 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2567 23,999 9,900 จอง
จอง
31 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2567 25,555 9,900 จอง
จองสอบถาม