Hokkaido Sounkyo IceFallFestival ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ QQGQ2KIX-TG020
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • สัมผัสความน่ารักของหมีขาว
 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ
 • ขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway
 • Mt.Usu Terrace ภูเขาไฟโชวะชินซัน 
 • ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ทะเลสาบโทยะ
 • คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ MITSUI OUTLET PARK SAPPORO 
 • ช้อปปิ้ง JR TOWER 
 • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ บุฟเฟ่เมนูปู แบบไม่อั้น 
 • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) (TG670 : 23.20-08.20)
2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ชมขบวนเดินพาเหรดนกเพนกวิน – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว Ice Fall Festival 2023 – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ HOTEL TAISETSU [♨] หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ LA VISTA FURANO HOTE [♨] หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - บุฟเฟ่เมนูปู แบบไม่อั้น MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโร MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
96 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 : 10.00-15.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 ก.พ. 66 – 04 มี.ค. 66 59,900 10,900 จอง
จอง
28 ก.พ. 66 – 05 มี.ค. 66 59,900 10,900 จอง
จอง
04 – 09 มี.ค. 66 59,900 10,900 จอง
จอง
06 – 11 มี.ค. 66 59,900 10,900 จอง
จอง