fbpx

HOKKAIDO SAPPORO TOYA ASAHIKAWA “ซุปตาร์ HOKKAIDO SNOW TIME”

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,888
รหัสทัวร์ TTNTG017
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
  • เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย ณ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า
  • ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว  ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า
  • นำท่านขอพร ศาลเจ้าฮอกไกโด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองโทยะ – ออนเซน TOYA SUN PALACE RESORT & SPA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองโทยะ – สวนฟุกิดาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ซัปโปโร – Duty Free – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า HOTEL AMANEKU ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน
5 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 07 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
03 – 08 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
04 – 09 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
09 – 14 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
10 – 15 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
11 – 16 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
12 – 17 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
14 – 19 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
16 – 21 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
17 – 22 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
18 – 23 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
19 – 24 ธันวาคม 2566 59,888 จอง
จอง
10 – 15 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
11 – 16 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
12 – 17 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
13 – 18 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
17 – 22 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
18 – 23 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
19 – 24 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
20 – 25 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
25 – 30 มกราคม 2567 59,888 จอง
จอง
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 59,888 จอง
จองสอบถาม