fbpx

HOKKAIDO SAPPORO NOBORIBETSU JOZANKEI ซุปตาร์ ฮอกไกโด KŌYŌ ใบไม้เปลี่ยนสี

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,888
รหัสทัวร์ TTNTG020
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โจซังเคออนเซ็น
  • นั่ง กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ  ภูเขาฮาโกดาเตะ
  • เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
  • ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ พันธุ์หมีสีน้ำตาล
  • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโนะโบะริเบะสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะไนท์วิว HOTEL MYSTAYS HAKODATE GORYOKAKU
3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โบสถ์พระแม่มารี – ป้อมโกเรียวคาคุ – เมืองโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองโนะโบะริเบะสึ – ออนเซน NOBORIBETSU MANSEIKAKU หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองโจซังเค – บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – Duty Free – ย่านซูซูกิโนะ SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ SAPPORO TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 28 กันยายน 2566 53,888 จอง
จอง
30 กันยายน – 05 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
07 – 12 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
09 – 14 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
14 – 19 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
16 – 21 ตุลาคม 2566 55,888 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2566 58,888 จอง
จองสอบถาม